top of page

步驟3: 線上刷卡

步驟3:  付款

10天免費試用方案

請在 "交易金額" 填上 $300元  (此費用包含來回運費)

 
租賃方案 

方案一: 30天   $1200  免運費  (原價$1800)

方案二: 90天   $3300  免運費  (原價$4500)

 

請在 "交易金額" 填上 $1200 或 $3300元  (此費用包含來回運費)

 

 

請填寫以下刷卡單:
 

刷卡單網址請點這

 

謝謝您,我們會盡快與您聯絡  

bottom of page